Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/150
Title: Фiзико-математичні записки
Other Titles: Збірник наукових праць
Issue Date: 2012
Abstract: До збірника включені наукові статті викладачів, наукових співробіт-ників та аспірантів кафедр вищої математики, прикладної математики, інформатики та освітніх вимірювань, фізики Ніжинського державного уні-верситету ім. Миколи Гоголя з актуальних питань вищої та прикладної ма-тематики, фізики, інформатики, освітніх вимірювань, методики викладан-ня дисциплін фізико-математичного циклу, загальних проблем педагогіки. Для фахівців у галузі математики, фізики, інформатики, освітніх ви-мірювань, педагогіки вищої та середньої школи.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/150
Appears in Collections:Інститут точних наук і економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фіз-матЗаписки_2012.pdf3,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.