Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1567
Title: Інтернет як засіб формування соціального досвіду молодших школярів
Authors: Мокроусова, Лілія Олександрівна
Keywords: соціальна робота
мережа Інтернет
соціалізація
молодші школярі
Issue Date: 2019
Abstract: Робота присвячена дослідженню актуальної проблеми набуття соціального досвіду школярів молодшого віку засобами інтернет-комунікації. Розкрито значення соціалізації в молодших школярів, що безпосереднім чином пов’язана як з віковими особливостями, так і з середовищем свого навчання та позанавчальної діяльності. На основі проведеного аналізу доведено, що соціалізація в молодшому шкільному віці набувається різними шляхами, проте в сучасний період цей процес значною мірою обумовлюється інформаційно-комунікативним середовищем мережі інтернет, яка стала всеохопним універсальним простором для пізнавальних можливостей, розваг та ігор молодших школярів. У дослідженні встановлено, що традиційний механізм соціалізації являє собою засвоєння людиною норм, еталонів поведінки, поглядів, стереотипів, які характерні для його родини і найближчого оточення. Це засвоєння відбувається на неусвідомленому рівні за допомогою фіксації, некритичного сприйняття панівних стереотипів. Засоби масової комунікації, у тому числі й Інтернет, як соціальний інститут впливають на соціалізацію людини не лише за допомогою трансляції певної інформації, а й через подання певних зразків поведінки: ігрові комп’ютерні персонажі, герої книг, кінофільмів, телепередач. Пласт інформації, який можна віднайти у віртуальному середовищі про всі сфери життєдіяльності людини впливає на процес соціалізації, особливо на дітей та молодь. Інтернет є джерелом активної інтелектуальної та комунікативної діяльності людини, яка має необмежені можливості для одержання знань, умінь, навичок. Таким чином, ми можемо констатувати, що значний відсоток підростаючого покоління реалізує себе в мережі Інтернет, що спонукає особистість прагнути цілеспрямовано організовувати життєдіяльність. Водночас для дітей необхідно регулювати тривалість користування мережею задля уникнення небезпечних ризиків щодо набуття негативного досвіду в процесі соціалізації.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1567
Appears in Collections:231 (Соціальна робота) Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мокроусова_2019.pdf588,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.