Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1660
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛиповецька, Є. Ю.-
dc.date.accessioned2020-06-03T08:58:09Z-
dc.date.available2020-06-03T08:58:09Z-
dc.date.created2019
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1660-
dc.description.abstractУ статті розкрито зміст поняття "мистецька компетентність" як складова професійної підготовки майбутнього керівника гуртка, що відображає сукуп- ність особистісних якостей і здібностей, психологічних станів, знань, умінь і навичок, необхідних для досягнення високого рівня її розвитку. Розкрито особли- вості використання декоративно-прикладного мистецтва як засобу розвитку мистецької компетентності. Встановлено, що формування мистецької компе- тентності включає не тільки природні ресурси і резерви особистості, але і ті утворення, які сформовані в індивіда в результаті соціалізації і безперервної освіти. Розглянуто сутність когнітивного компонента мистецької компетентності як системи знань та розвинутих пізнавальних процесів, що забезпечують пізнання. Окреслено, що на інформаційно-пізнавальному етапі формуються теоретичні знання як концептуальний засіб, розвивається емоційно-чуттєва сфера та мислення, розвивається мотивація до власної художньо-естетичної діяльності.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУ імені Миколи Гоголяuk_UA
dc.subjectмистецька компетентністьuk_UA
dc.subjectкогнітивний компонент мистецької компетентностіuk_UA
dc.subjectкерівник гуртка деко- ративно-прикладного мистецтваuk_UA
dc.titleОСНОВНІ АСПЕКТИ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА МИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ГУРТКА ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВАuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf165,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.