Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/167
Title: Сучасні виміри практичної психології
Other Titles: ЗБІРНИК НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Issue Date: 2013
Citation: Сучасні виміри практичної психології : збірник наукових робіт студентів кафедри загальної та практичної психології. – Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, – 2013. – 193 с.
Abstract: Зміст Бідна А. М. Образ старості у людей з обмеженими можливостями ....................................................3 Булах В. В. Психоемоційні чинники серцево-судинних розладів ........................................................6 Буряк Т. І. Особливості емоційної сфери особистості у юнацькому віці ...........................................................................12 Вінер О. Ю. До проблеми професійної самосвідомості в контексті особистісних деформацій .......................................16 Гриценко А. А. Діалогічність як необхідна умова педагогічної взаємодії в процесі спілкування вчителя з учнями ..........................................................................22 Гуторка Н. М. Роль смисложиттєвих орієнтацій та спрямованості особистості в контексті професійного та особистісного розвитку педагога ..........................................25 Дмитрик Ю. М. Внутрішньоособистісні конфлікти у осіб з різним типом світогляду ................................................35 Єршова О. О. Психологічні особливості життєвого простору особистості творчих людей(в контексті теорії Курта Левіна) ......................................................................43 Зенченко Ю. С. Світоглядні позиції Інтернет-залежних особистостей ..............................................49 Кательницька Т. В. Психологічні особливості деструктивних характеристик особистості ...............................55 Кезля B. C. Мотивація агресивної та просоціальної поведінки дітей молодшого шкільного віку ..............................62 Ковтун О. Г. Проблема розуміння психологічного здоров'я у психології ....................................................................67 Коцьок М. Уявлення про ідеальний шлюб як причина сімейних конфліктів у молодих у подружніх парах .................74 Локотарьова Ю. С. Психологічний аналіз емпатії та особливостей її розвитку у студентів ...................................80 Маленька М. І. Психологічні особливості розвитку уяви старших дошкільників .........................................................86 Моруга А. О. Дослідження поняття "самодетермінація" особистості у зарубіжній та вітчизняній психології ..............................................................89 Назаренко А. В. Психологічні особливості комунікативної компетентності людей, які спілкуються засобами Internet ..............................................97 193 Пархоменко А. О. Психологічні особливості ставлення підлітків до природи ..................................................102 Паскевич Л. М. Прояви афіліативної потреби у дітей позбавлених батьківського піклування ........................107 Пінчук О. А. Психологічні особливості переживання стресу підлітками ..........................................................................112 Погребняк А. В. Психологічні особливості переживань жінки під час вагітності .................................................................117 Потильчак О. В. Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування вихователем дошкільного навчального закладу....................................................................123 Прокопець Л. М. Особливості переживання позитивних емоцій дітьми з розумовою відсталістю ...................................132 Риженко І. М. Переживання образи людьми з різним досвідом батьківсько-дитячих стосунків ...................................137 Родькіна М. Становлення агресивної поведінки у підлітковому віці .........................................................................143 Севрюк В. С. Особливості переживання успіху у навчанні ... 148 Cиняк Т. Гендерні особливості психологічної готовності до ступу у шлюб в юнацькому віці .............................................155 Сухоловська Ю. А. Особистісні особливості інтернет- залежних .......................................................................158 Тараненко Ю. М. Копінг-стратегії подолання ситуації розриву стосунків психологічно залежних особистостей ......164 Тетюра А. Оособливості психологічного клімату в студентському середовищі ......................................................169 Шепель А. О. Міжпоколінний конфлікт як прояв міжпоколінних стосунків ..............................................................175 Шеремет Л. В. Життєвий шлях творчої особистості .............180
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/167
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vymiry_psyhologi_2013.pdf1,59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.