Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1736
Title: Еліптичні речення в ролі заголовків газетних статей
Authors: Вакуленко, Г. М.
Серга, Н. М.
Keywords: еліптичні речення
еліпсис
синтаксична компресія
елімінація
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглянуті особливості функціонування еліптичних речень у за-собах масової інформації. Досліджено специфіку використання еліптичних речень у ролі заголовків газетних статей. Увага акцентується на тому, що еліпсис як синтаксичний засіб компресії текстів уживається для до-сягнення динамічності й стислості вираження думки та напруженості дії. Визначено функціонально-стилістичний потенціал неповних речень українського газетного мовлення. Аналіз показав, що активністю вирізня-ються еліптичні речення-заголовки з імпліцитними присудками чи голов-ними компонентами односкладних конструкцій. Особливої стилістичної виразності набувають еліптичні речення-заголовки з імпліцитними підме-тами, що дає змогу актуалізувати інформативно вагоміші означальні чинники суб’єкта розповіді. Виявлено, що новим явищем на шпальтах су-часної української преси є також елімінація додатка, обставини, означення у жанрі інтервʼю. Загалом, еліптичні речення в ролі заголовків газетних статей сучасної української преси слугують засобом стиснення текстів, акцентують певні події.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1736
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 98 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf485,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.