Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1742
Title: Функційно-стилістичний потенціал субстантивованих ад’єктивів в ідіолекті Євгена Гуцала
Authors: Бойко, В. М.
Давиденко, Л. Б.
Keywords: транспозиція
субстантивація
ад’єктив
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті проаналізовано субстантивацію прикметників як один із найпро-дуктивніших транспозиційних процесів у системі частин мови. На основі фактичного матеріалу, вилученого із прозових творів Євгена Гуцала, з’ясо-вано граматичні особливості транспонованих лексем, окреслено основні семантичні групи субстантивованих ад’єктивів, визначено їхнє стилістич-не навантаження у контексті. Закцентовано увагу на субстантивованих прикметниках-антонімах, що слугують для створення контрасту й вияв-ляють власні структурно-семантичні й стилістичні особливості. З’ясова-но, що субстантивовані прикметники у творах Євгена Гуцала належать до потужних елементів системи виражально-зображальних засобів, які використовуються автором із певною стилістичною метою, акцентують увагу на зображуваному, моделюють внутрішні ознаки та стани людини, явища навколишньої дійсності за протиставлюваними опозиціями, а також демонструють специфіку індивідуально-авторського світобачення.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1742
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 98 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf509,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.