Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1747
Title: Живи своїм життям": екоутопічні рефлексії Генрі Девіда Торо
Authors: Михед, Т. В.
Keywords: Г. Д. Торо
Волден
екоутопія
зелений анархізм
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена аналізу екоутопічних ідей Г. Д. Торо, його спробам їх-ньої практичної реалізації під час Волденського експерименту, що був здійс-нений у контексті сучасних йому філософських рефлексій, які розробляли трансценденталісти на чолі з Р. В. Емерсоном. Утопічні проєкти, втілені у вигляді різного ґатунку комун, у випадку Торо прибрали виразу анархічного неприйняття цивілізації, самоізоляції та максимального наближення до природи, що розумілася ним як досконала модель, за якою формувалися людські дух і тіло. Ці ідеї Торо наснажувалися перекладеною ним "Сутрою Лотоса", одна з головних тез якої – "ставати буддою, подібно до трави чи дерева", що означало вчитися, самовідбутися відповідно до своєї природи, незважаючи на чужі приклади чи зразки. Так ідея індивідуальної екоутопії отримала за основу, окрім національного пуританського концепту пошуку втраченого раю, Емерсонового / трансценденталістського покладання на себе, романтичного індивідуалізму та конфлікту унікальної особистості з соціумом, ще й східні ментальні практики просвітлення й самостановлення як вирощування "плода будди". Емерсонів заклик "будувати свій власний світ" Торо трансформував у так звану філософію "природного життя" (natural life), яку намагався втілити, експериментуючи з власним життям на березі Волденського ставка.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1747
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 98 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf501,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.