Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1751
Title: Библейский код в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"
Authors: Остапенко, Л. М.
Семендяй, Т. Ю.
Keywords: М. Булгакoв
"Майстер і Маргарита"
біблійний код
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена визначенню oсoбливостей художньої рецепції Біблії в романі М. Булгакoва "Майстер і Маргарита". У дослідженні біблійного коду роману автори спростовують міф про апокрифічність твору письменника. У статті здійснено компаративний аналіз образів роману у зіставленні з біблійними прототипами, окреслено та інтерпретовано відхилення від першоджерела, визначено роль біблійних образів у розкритті ідейного змісту твору. У статті охарактеризовано особливості біблійного часу і простору та визначено їх функціональність у романі. Дослідження пока-зало, що урахування біблійного коду, який вміщує образи єршалаїмських розділів та особливості хронотопу роману, є надзвичайно важливим в осягненні авторського задуму.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1751
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 98 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf538,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.