Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1756
Title: Г. В. Самойленко й Ніжинська вища школа:
Other Titles: 50 років відданого служіння науці
Authors: Якубіна, Ю. В.
Keywords: Ніжинська вища школа
філологічна школа
біографія Гоголя
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті здійснюється огляд різнобічної діяльності відомого літературо-знавця, історика культури, краєзнавця, бібліографа, доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки й техніки України, яскравого представника Ніжинської вищої школи Григорія Васильовича Самойленка, який очолює кафедру слов’янської філології, компаративістики та пере-кладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Основна увага приділена тим аспектам діяльності вченого, які розвивають традиції Ніжинської вищої школи та примножують її здобутки. Розкрива-ється внесок ученого як дослідника історії російської літератури й україн-ської культури ХІХ–ХХ століть, що відобразилося в його кандидатській та докторській дисертаціях, численних статтях і монографіях. Розгляда-ються основні напрями й результати наукових зацікавлень Г. В. Самойленка, зокрема плідні здобутки з методики викладання літератури, літературо-знавчого джерелознавства. Окрема увага приділена вивченню Г. В. Самой-ленком Гоголівського вишу в історичному вимірі, осмисленню його культурних та наукових надбань і обґрунтуванню факту існування наукової філоло-гічної школи.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1756
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 98 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf651,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.