Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1766
Title: Навчання інгуських етнографів Чаха Ахрієва та Асланбека Базоркіна у Ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька
Authors: Лейберов, О. О.
Keywords: Ч. Ахрієв
А. Базоркін
А. Базоркін
Ніжин
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглянуто період навчання видатних інгуських науковців, про-світників та суспільних діячів Чаха Ельмурзійовича Ахрієва та Асламбека Бануховича Базоркіна у Ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька у 1871–1875 рр. На основі широкого архівного матеріалу, що вперше залу-чається до наукового обігу, показане навчання, побутове життя інгуських ліцеїстів у Ніжині. Проаналізовано успішність навчання у ліцеї, стипен-діальне забезпечення, матеріальне становище ліцеїстів. Автор уточнює низку моментів та дат з їхнього життя та висуває припущення, що потребують свого подальшого вивчення. На основі архівних джерел вда-лося спростувати хибні твердження зарубіжних дослідників про "усинов-лення" Ч. Ахрієва родиною російського полковника, час його навчання у ліцеї, місце навчання А. Базоркіна, адже у російській літературі досі пану-ють твердження, що він навчався у Санкт-Петербурзькому університеті. Цілком реальним виглядає припущення про те, що, незважаючи на майже відмінне навчання, Ч. Е. Ахрієв не отримав класний чин ХІІ класу, що передбачався статутом, за свої політичні зв’язки з російськими народо-вольцями, хоча прямих доказів цього виявити не вдалося. "Ніжинський період" став важливою віхою у науковому та творчому житті двох етнографів. Для А. Базоркіна він став початком його наукових до-сліджень, в той час як Ч. Ахрієв підготував у Ніжині та видав свої останні праці, а після завершення навчання повністю відійшов від наукових пошуків. Разом з тим можна беззаперечно стверджувати, що світогляд, система моральних цінностей інгуських просвітників були сформовані під час навчан-ня у Ніжині під впливом передових викладачів та студентського колективу
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1766
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 99 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99-25.pdf455,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.