Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1768
Title: Сторінки історії: бібліотека Ніжинської гімназії вищих наук князя Безбородька (1820–1832)
Authors: Осіпова, Г. С.
Keywords: Гімназія вищих наук князя Безбородька
бібліотека
історія бібліотечної справи
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті на базі архівних матеріалів розглянуто ключові моменти історії бібліотеки Ніжинської гімназії вищих наук князя Безбородька перших років: заснування та функціонування, комплектування, формування книжкового зібрання, питання організації роботи, обліку книжкових фондів. Хронологіч-ні межі статті охоплюють період від заснування Гімназії вищих наук князя Безбородька у Ніжині з 1805 року до реформування ії у Фізико-матема-тичний ліцей у 1832 році. Висвітлено основні напрямки роботи бібліотеки, окреслено її внесок у підготовку фахівців-гуманітаріїв. Уперше вдалося озвучити імена бібліотекарів за період діяльності гімназії: К. В. Шапалин-ського, І. Я. Ландражина, А. І. Амана, М. Ф. Соловйова. Дослідник прийшов до висновку, що бібліотека Ніжинської гімназії мала важливе значення не лише за змістом і складом книг, передусім вона акумулювала досвід люд-ської думки. Незважаючи на недоліки, які мали місце, зокрема в питаннях зберігання та використання бібліотечних фондів, у цілому бібліотека намагалася бути важливою інформаційно-документальною складовою навчального процесу Гімназії вищих наук князя Безбородька.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1768
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 99 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99-23.pdf628,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.