Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1778
Title: Трансформації африканського суспільства в контексті взаємодії історико-культурних процесів (історіографічний огляд)
Authors: Кучменко, Е. М.
Keywords: історіографія
Африка
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається історіографія історико-культурних процесів, які відбуваються в африканському суспільстві на прикладі їх соціально-еконо-мічної і політичної трансформації крізь призму взаємозв’язків і взаємовпли-вів Заходу і Сходу. Політична конфронтація підриває основи діалогу куль-тур. В цей період, коли тяжіють екстремістські гасла, розрив Африки і Заходу часом здається неподоланим, і він посилювався хаосом перших ро-ків її незалежного розвитку. В історіографічних дослідженнях значна увага приділяється питанням трансформації в соціокультурній і економічній сферах в різних регіонах Африки, проводиться їх порівняльний історико-культурний аналіз щодо рис схожості та невідповідності. Також зазначається, що культура Заходу й Африки взаємодіють із сивої давнини. Проте, починаючи з епохи європейського Відродження, створю-ється і тривалий час розширюється стадіальний розрив в історичному розвитку Заходу та "незахідних" країн, що є перешкодою ефективним культурним контактам. Як наслідок, трансформації в африканському суспільстві набувають конфліктного характеру.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1778
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 99 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99-12.pdf431,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.