Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1785
Title: Політико-ідеологічні передумови формування груп низових активістів як виконавців Голодомору-геноциду
Authors: Стасюк, О. О.
Keywords: Голодомор-геноцид
активісти
соціальний інжиніринг
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглянуто політико-ідеологічні передумови формування груп активістів у 1920-х рр., які згодом були виконавцями рішень радянсько-пар-тійної номенклатури, спрямованих на організацію та вчинення Голодомо-ру-геноциду українців у 1932–1933 рр. Доведено, що поява сільських активістів була не стихійною, а спланованою та підготовленою акцією з боку більшовицької влади, яку втілювали паралельно зі зміцненням й утвердженням останньої у тоталітарній формі. Йдеться про розв’язання більшовиками "селянського питання", під час якого вони застосували соціальний інжиніринг, складовими якого були стирання у свідомості селян відмінності між землеволодінням й землекористуванням, відбирання зе-мель як інструмент загострення класової боротьби, формування більшо-вицької моделі пауперизації та кризи у селянському соціумі, що відповідає соціально-економічній теорії марксизму, категоричне несприйняття мен-шовицьких ідей муніципалізації та створення демократичних державних інституцій, "чорний переділ" як інструмент "пролетаризації селян" ("розселянення"), соціальна диференціація або поділ на прошарки самих селян як елемент впровадження "різнокласової політики на селі", яка оста-точно перемогла наприкінці 1929 р., культивування бідності як чесноти селянина-пролетарія, використання поняття "куркуль" з ідеологічно-маніпулятивною метою – позбавлення селян-господарів землі та прибут-ку, закріплення на державному рівні рішення про примусову колективізацію-одержавлення, для якої потрібні були виконавці на місцях, створення органів диктатури пролетаріату та "керованої народної демократії" (сільські ради, класові спілки, комнезами тощо), до складу яких входили сільські активісти. Наголошено, що в результаті модернізації аграрного сектора "по-більшо-вицьки" і "пролетаризації" людей з’явився абсолютно новий прошарок – низові активісти як ресурс та інструмент "диктатури пролетаріату", як будівничі нової держави, що допомагали упокорювати та "виголоджувати" український народ.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1785
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 99 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99-4.pdf473,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.