Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1830
Title: Теорія і методика музичного виховання
Other Titles: Навчально-методичний комплекс
Authors: Матвієнко, С. І.
Keywords: музичне виховання
музичне виховання дошкільників
Issue Date: 2019
Abstract: Метою укладання даного посібника є підвищення ефективності організації навчального процесу для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» при вивченні ними навчальної дисципліни «Теорія і методика музичного виховання» з урахуванням стану сучасної практики роботи з дітьми дошкільного віку у ЗДО у галузі музичного виховання. Посібник побудовано за модульним принципом, визначено тези до тем, контрольні запитання, завдання для самостійної роботи; завдання для модульного контролю знань студентів. Містить ряд додатків, які стануть в нагоді щодо організації самостійної роботи. Доцільний для викладачів вищих навчальних закладів; студентів і магістрів спеціальності 012 "Дошкільна освіта" та спеціалізації: "Музичне мистецтво", інших педагогічних та мистецьких спеціальностей; вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів.
Description: Целью заключения данного пособия является повышение эффективности организации учебного процесса для студентов специальности 012 «Дошкольное образование» при изучении ними учебной дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» с учетом состояния современной практики работы с детьми дошкольного возраста в детских садах в области музыкального воспитания. Пособие построено по модульному принципу, определены тезисы к темам, контрольные вопросы, задания для самостоятельной работы; задания для модульного контроля знаний студентов. Содержит ряд приложений, которые будут актуальными в организации самостоятельной работы. Целесообразен для преподавателей высших учебных заведений; студентов и магистров специальности 012 "Дошкольное образование" и специализации: "Музыкальное искусство", других педагогических и творческих специальностей; воспитателей и музыкальных руководителей дошкольных учебных заведений.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1830
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.