Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1831
Title: Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Теорія і методика музичного виховання"
Other Titles: Методичні рекомендації
Authors: Матвієнко, С. І.
Keywords: музичне виховання
методичні рекомендації
Issue Date: 2019
Abstract: У посібнику представлено методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів спеціальності «Дошкільна освіта» з навчальної дисципліни «Теорія і методика музичного виховання». Надано детальний алгоритм виконання завдань самостійної роботи до кожного із тем навчальної дисципліни, запропоновано джерела для поповнення необхідної інформації; зазначено кількість годин, запланованих на виконання завдання до теми, а також кількість балів, які можуть отримати студенти за умов правильного виконання самостійної роботи. Доцільний для викладачів вищих навчальних закладів; студентів спеціальності 012 "Дошкільна освіта" ОКР «бакалавр».
Description: В пособии представлены методические рекомендации к организации самостоятельной работы студентов специальности «Дошкольное образование» по учебной дисциплине «Теория и методика музыкального воспитания». Предоставлен подробный алгоритм выполнения заданий самостоятельной работы к каждой из тем учебной дисциплины, предложены источники для пополнения необходимой информации; указано количество часов, запланированных на выполнение задания к теме, а также количество баллов, которые могут получить студенты при условии правильного выполнения самостоятельной работы. Целесообразен для преподавателей высших учебных заведений; студентов специальности 012 "дошкольное образование" ОКР "бакалавр".
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1831
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.