Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1850
Title: Ніжин литовсько-польської доби та передумови формування Ніжинського козацького полку
Authors: Морозов, Олександр Сергійович
Keywords: Ніжин
литовсько-польска доба
Ніжинський козацький полк
Історія України
Issue Date: 2019
Citation: Морозов, О. Ніжин литовсько-польської доби та передумови формування Ніжинського козацького полку // Нариси історії Ніжині козацької доби. Збірник публікацій та матеріалів / відп. ред. та упор. О.С.Морозов. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. - с. 18-27
Abstract: На жаль, історія Ніжина литовсько-польської доби (кінець ХІV – початок XVІI ст.) досі залишається малодослідженою. Дискусії про те, чи варто виводити першопочатки Ніжина лише з першої чверті ХVІІ ст., чи місто існувало й у більш ранні періоди, не вщухають вже майже два століття. Беззаперечним є той факт, що формування ранньомодерного Ніжина не могло відбуватися, так би мовити, на порожньому місці. Отже, щоб скласти певне уявлення про складні історичні процеси, що відбувалися в регіоні, ми мусимо розглянути та узагальнити відомі нам факти.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1850
Appears in Collections:Бібліотека імені академіка М.О. Лавровського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ніжин козацької доби 18-27.pdf686,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.