Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1885
Title: ІДЕЇ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ ІІ ПОЛ. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ. У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНИХ ОРІЄНТИРІВ МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ
Authors: Горбенко, С. С.
Keywords: гуманістичні ідеї
мистецьке навчання і виховання
естетичний досвід
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена висвітленню деяких шляхів музичного навчання і виховання гуманістичного спрямування учнів закладів загальної середньої освіти. Пропону- ються ідеї відомих українських педагогів, учених у галузі мистецької освіти. Характеризуються погляди, думки, переконання І. Беха, І. Зязюна, О. Лобової, Г. Побережної, О. Рудницької, О. Ростовського, Г. Філіпчука, які стосуються мети і завдань цілісного процесу розвитку особистості, конструювання специфічних педагогічних ситуацій, формування почуттів, уявлень, інтелекту, активізації мистецько-творчої діяльності учнів, виховання низки національно-культурних цінностей.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1885
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf215,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.