Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1887
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРостовська, Ю. О.-
dc.date.accessioned2021-02-02T07:15:12Z-
dc.date.available2021-02-02T07:15:12Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1887-
dc.description.abstractСучасна філософія мистецько-педагогічної освіти розглядає ідею гуманізації навчального процесу у закладах вищої освіти як провідну та наголошує на необ- хідності формування у майбутніх педагогів їх ціннісних орієнтацій, які є свідченням зрілості особистості, наявності у неї психологічної готовності до педагогічної діяльності. Високий рівень сформованості професійних якостей особистості педагога, повне розкриття його індивідуальних, потенційно-особи- стісних можливостей забезпечує активну педагогічну діяльність. Будучи компонентом структури особистості, ціннісні орієнтації виявляються в діяльності людини як певні ієрархії переваг, що їх людина надає матеріальним, соціальним і духовним цінностям. Соціальні цінності виступають для викладача хореографії як стратегічні цілі його педагогічної діяльності, впливають на зміст і спрямованість його потреб, мотивів, інтересів. Метою методичної підготовки майбутніх педагогів-хореографів є формування основ їх професійної культури, здатності оперувати знаннями й уміннями у процесі осмислення проблем викладання хореографії, цілісного бачення педаго- гічного процесу. Як результат оволодіння теорією і технологією мистецької освіти методична підготовка включає в себе індивідуальний соціально-особи- стісний досвід учителя як сукупність методичних знань і умінь, що дозволяють йому виявити особистісну науково-обґрунтовану позицію у вирішенні мистець- ко-освітніх проблем.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНДУ імені Миколи Гоголяuk_UA
dc.subjectціннісні орієнтаціїuk_UA
dc.subjectпедагогічна спрямованістьuk_UA
dc.subjectметодична підготовкаuk_UA
dc.titleФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf215,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.