Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1928
Title: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з фаху освітньо- професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бака- лаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»
Authors: Раструба, Т. В.
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Citation: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з фаху освітньо- професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бака- лаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 31 с.
Abstract: Методичні рекомендації укладено відповідно до освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» підготовки фахівців першого (бакалавр- ського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». В них подані вказівки щодо організації етапів створення курсової роботи: від вибору теми до публічного захисту. В рекомендаціях міститься опис структури та змісту письмової роботи, вказані способи оформлення тексту та списку використаних джерел зазна- ченого профілю, пропонується механізм навчання з використанням засобів дистанційного спілкування відповідно до нормативного врегулювання МОН України. Видання може бути рекомендовано студентам всіх курсів при підготовці курсової роботи мистецького спрямування, проектів, а також всім тим, хто цікавиться науково-дослідницькою діяльністю.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1928
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет.pdf300,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.