Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1933
Title: ДО ПИТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ІЗ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Authors: Станіславська, К. І.
Keywords: навчальний посібник
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу
сучасне мистецтво
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті актуалізується питання щодо забезпечення курсів із сучасного мистецтва навчальною літературою. Пропонується до застосування новітній навчальний посібник "Мистецькі форми сучасної видовищної куль-тури", написаний автором статті і виданий влітку 2020 року. Стаття презентує огляд змісту видання. П’ять розділів посібника охоплюють теоретико-методологічний базис курсу (перший розділ) та чотири групи сучасних мистецько-видовищних форм за авторською класифікацією (дру-гий–п’ятий розділи): образотворчо-тілесні форми, стріт-арт, сценічні форми, екранні форми. Характеристика та аналіз структури і змісту книжки засвідчують, що презентований навчальний посібник стане в пригоді як викладачам сучасної культури і мистецтва, так і аспірантам та студентам усіх спеціальностей галузі знань 02 "Культура і мистецтво", сприяючи розширенню їхнього культурно-мистецького світогляду та формуванню естетично-оцінного судження щодо творів сучасного мис-тецтва.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1933
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 100 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf571,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.