Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1934
Title: Огляд досліджень із всесвітньої історії на сторінках "Літератури та культури Полісся" (1990–2020 рр.)
Authors: Моціяка, П. П.
Keywords: всесвітня історія
періоди історії
міжнародні відносини
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У пропонованому огляді публікацій із всесвітньої історії на сторінках "Лі-тератури та культури Полісся" за весь період існування від 1990 р. автор робить спробу скласифікувати та згрупувати за періодами історії дослідження багатьох істориків, як українських, так і зарубіжних. Відзна-чено найактивніших дослідників, які підготували по декілька публікацій, а також тих авторів, які подали до друку найбільш актуальні та цікаві статті. Констатовано, що найбільше публікацій у збірнику було досліджень з періоду новітньої історії, а трохи менше – з історії нового часу. Тематика статей із всесвітньої історії була різноплановою, як і арсенал наукових методів дослідження історичних проблем.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1934
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 100 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf590,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.