Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1937
Title: Лінгвістичні студії на сторінках часопису "Література та культура Полісся"
Authors: Бойко, Н. І.
Keywords: "Література та культура Полісся"
збірник
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Статтю присвячено оглядові лінгвістичних студій, які висвітлюють широкий спектр актуальних мовознавчих питань: проблеми загального, слов’янського, германського мовознавства на сторінках збірника "Література та культура Полісся". З’ясовано, що провідне місце в рубриці "Мовознавство" посідають студії про українську мову – її державний статус, системну організацію, сучас-ний стан розвитку, походження та історію, структуру, функціонування, її діалекти, мовну культуру, мову і політику, міжмовні контакти, взаємо-зв’язки з іншими мовами, історію її досліджень та ін. Виявлено, що найбільшу увагу у випусках видання приділено розвідкам з українського мовознавства, особливо в аспекті лінгвостилістичних підхо-дів до системних описів різнорівневих мовних одиниць, використовуваних у різночасових і різножанрових творах українських письменників, найчасті-ше тих, чия життєва або творча біографія пов’язана з Поліссям, із Чернігівщиною. Збірник "Література та культура Полісся" регулярно знайомить читачів із новими українськими виданнями мовознавчої проблематики, висвітлює основні події мовознавчого життя на Поліссі зокрема і в Україні загалом. На сторінках часопису вміщені розлогі рецензії на різножанрові праці лінгвістичної тематики (рубрика "Рецензії"). Тематичні випуски збірника "Література та культура Полісся" репрезен-тують матеріали наукових конференцій з актуальних лінгвістичних проблем, забезпечують можливість опублікування виголошених допові-дей (рубрика "Хроніка"). Упродовж трьох десятиліть часопис "Література та культура Полісся" як фахове видання забезпечує можливість апробації результатів дисер-таційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1937
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 100 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf559,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.