Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1942
Title: Педагогічний репертуар бандуриста: навч. посіб. для студентів закладів вищої освіти
Authors: Шумський, М. О.
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ
Citation: Педагогічний репертуар бандуриста: навч. посіб. для студентів закладів вищої освіти. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 140 с.
Abstract: Даний посібник відповідає дисциплінам "Основи оркестрової та інстру-ментально-виконавської підготовки" за спеціальністю 014 (Середня освіта. Музичне мистецтво) та "Спеціальний музичний інструмент" за спеціаль-ністю 025 (Музичне мистецтво), які є нормативною складовою підготовки бакалаврів у закладах вищої освіти III–IV рівнів акредитації. Представлений нотний репертуар містить авторські твори, перекладення творів українських і зарубіжних композиторів для бандури, аранжування та обробки Миколи Шумського. Нотний матеріал систематизований за жанрами: поліфонічні твори, твори крупної форми, п’єси, вокальні твори. Також передбачено виконання ряду творів у складі дуету. Посібник зорієнтований на студентів, магістрантів та викладачів мистецьких факультетів закладів вищої освіти, а також буде корисним для викладачів відділів народних інструментів коледжів культури і мистецтв та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1942
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Педагогічний репертуар бандуриста.pdf2,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.