Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1949
Title: Методика викладання хорового диригування : навч. посіб. для магістрантів закладів вищої освіти. 2-ге вид., доповнене та перероблене
Authors: Костенко, Л. В.
Шумська, Л. Ю.
Issue Date: 2019
Citation: Методика викладання хорового диригування : навч. посіб. для магістрантів закладів вищої освіти. 2-ге вид., доповнене та перероблене. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 145 с.
Abstract: Даний навчальний посібник відповідає курсу "Методика викладання хорових дисциплін", який є базовою складовою фахової підготовки магістрантів за спеціалізацією "Хоровий диригент" та містить засадничий розділ – "Методика викладання хорового диригування". У посібнику викладені теоретичні основи навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення хорового диригування; висвітлюються аспекти інновацій-ного підходу до змісту та форм диригентсько-хорової підготовки: методика впровадження групових занять, методики формування хормейстерських компетенцій та фахових компетентностей у класі хорового диригування, сучасні технології організації самостійної роботи; представлений список необхідної фахової літератури; у додатках містяться спеціальні таблиці для використання у навчальному процесі. Для магістрантів та викладачів мистецьких факультетів закладів вищої освіти, а також для викладачів диригентсько-хорових відділів навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1949
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра РостовськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.