Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1950
Title: Хрестоматія з хорознавства
Authors: Костенко, Л. В.
Шумська, Л. Ю.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НДУ
Citation: Хрестоматія з хорознавства : навч. посіб. / Л. В. Костенко, Л. Ю. Шумська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 521 с.
Abstract: Ця хрестоматія – перший в історії сучасної вищої музично-педагогічної освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлені фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних вчених-музикознавців, диригентів та хормейстерів – О. Анісімова, О. Бенч, К. Виноградова, Г. Дмит- ревського, В. Живова, В. Краснощокова, А. Лащенка, П. Левандо, А. Мархлев- ського, Л. Пархоменко, К. Пігрова, В. Рожка, Г. Стулової, П. Чеснокова та ін., фундаментальні праці та науково-методичні посібники яких створили міцну теоретичну базу для розробки цілісного курсу хорознавства. Тексти підібрані і згруповані відповідно до п’яти тематичних модулів про- грами навчального предмета – "Хорознавство". Розраховано на студентів, магістрантів та викладачів мистецьких факуль- тетів вищих навчальних закладів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1950
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра РостовськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.