Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1951
Title: Диригентсько-хорова підготовка
Authors: Костенко, Л. В.
Шумська, Л. Ю.
Шумський, М. О.
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ
Citation: Диригентсько-хорова підготовка: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 300 с.
Abstract: Пропонований навчальний посібник висвітлює актуальні аспекти фахового навчання хорових диригентів з позицій компетентнісного підходу відповідно до нових стандартів вищої освіти зі спеціальності 025 "Музичне мистецтво". Зміст посібника обумовлений завданнями сучасної професійної диригентсько- хорової підготовки, а саме: формування загальних та фахових компетентностей майбутніх хормейстерів-виконавців, викладачів хорових дисциплін у системі, що детермінована сутністю та полівекторністю подальшої професійної діяльності хорового диригента. Окремий розділ посібника містить технологічні засади добору репертуару для студентського хору, а також рекомендовані репертуарні списки. У розділі "Репер- туар хорового класу" представлені апробовані та адаптовані до виконавських можливостей навчального хору зразки хорової літератури з творчого доробку Молодіжного хору "Світич" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Для студентів, магістрантів та викладачів мистецьких факультетів вищих навчальних закладів, а також для викладачів спеціальних музичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1951
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра РостовськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.