Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1952
Title: Хоровий клас
Authors: Костенко, Л. В.
Issue Date: 2012
Citation: Хоровий клас : навч. посіб. / Л. В. Костенко, Л. Ю. Шумська, М. О. Шумський. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 372 с.
Abstract: Даний навчальний посібник відповідає дисципліні "Хоровий клас", яка є базовою складо- вою диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музики – бакалаврів за спеціальністю "Музичне мистецтво" у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації. У посібнику представлена навчальна програма дисципліни, упорядкована згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у закладах вищої освіти; нада- ються методичні рекомендації щодо проведення практикуму роботи з хором. У роботі про- понується авторська концепція організації навчально-творчої роботи у хоровому класі, яка включає модель творчої майстерні хору та напрямки його музично-просвітницької діяльності. Нотно-репертуарний розділ містить твори українських та зарубіжних авторів, зразки духовних піснеспівів, хорові обробки українських народних пісень та популярних п’єс. Для студентів, магістрів та викладачів мистецьких факультетів вищих навчальних закладів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1952
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра РостовськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.