Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1958
Title: Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерської роботи на здобуття освітнього рівня «магістр» для спеціальностей 024 Хореографія та 025 Музичне мистецтво
Authors: Гусейнова, Л. В.
Дворник, Ю. Ф.
Коваль, О. В.
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У методичних рекомендаціях висвітлені теоретичні та практичні питання проведення наукового дослідження на мистецьких факультетах. Розкриваються методологія наукового пошуку, сучасні методи та методики проведення дослідження. Розглянуто весь процес підготовки та написання магістерських робіт. Посібник містить методичні поради щодо основних вимог, які стосуються підготовки, структури, літературного оформлення та захисту магістерських робіт. Посібник розрахований на магістрантів які навчаються за спеціальностями 024 «Хореографія» та 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», викладачів та наукових керівників магістерських робіт.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1958
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра РостовськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.