Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1961
Title: Основи оркестрової підготовки (початковий етап) : навчальний посібник : у 2 частинах. Ч. 2
Authors: Біла, Н. Л.
Шумський, М. О.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво НДУ
Citation: Основи оркестрової підготовки (початковий етап) : навчальний посібник : у 2 частинах / Н. Л. Біла, М. О. Шумський. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – Ч. ІІ. – 98 с.
Abstract: Даний навчальний посібник відповідає дисципліні "Оркестровий клас", яка є нормативною складовою підготовки бакалаврів – майбутніх учителів музики за спеціальністю "Музичне мистецтво" у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації та зорієнтований на методичне забезпечення початкового етапу навчання гри в оркестрі народних інструментів. У посібнику представлено витяг з навчальної програми, яка упорядкована згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти, подано методику початкового навчання на інструментах балалаєчної групи оркестру народних інструментів та систему ансамблевої підготовки майбутніх учителів музики. До розділів навчального посібника входять методичні рекомендації щодо формування виконавських умінь у студента, та розвитку уміння ансамблевого виконавства. Нотно-репертуарні розділи містять гами та вправи як на розвиток техніки гри на інструментах балалаєчної групи, так і уміння унісонного ансамб- левого музикування; фрагменти музичних творів для колективного музикування з метою формування різноманітних навичок гри в ансамблі; оркестрові партії музичних творів з репертуару оркестру народних інструментів. Посібник зорієнтований на студентів та викладачів факультетів культури та мистецтв вищих навчальних закладів педагогічного профілю.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1961
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра РостовськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.