Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1972
Title: Хорове диригування
Authors: Шумська, Л. Ю.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НДУ
Citation: Шумська Л.Ю. Хорове диригування : [навчальний посібник] / Л. Ю. Шумська. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 143 с.
Abstract: Даний навчальний посібник відповідає меті та завданням основної навчальної дисципліни "Хорове диригування", яка є складовою диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музики на факультетах культури і мистецтв. У посібнику подається авторська навчальна програма з "Хорового диригування", упорядкована згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у закладах вищої освіти; висвітлюються актуальні аспекти сучасного підходу до змісту та форм навчання у диригентській педагогіці; представлені спеціальні таблиці критеріїв оцінювання знань; викладені теоретичні основи мануальної техніки; представлена авторська методика фактурно-хорового аналізу партиту-ри музичного твору. Для студентів, магістрів та викладачів мистецьких факультетів вищих навчальних закладів, а також для викладачів спеціальних музичних відділів навчаль-них закладів І–ІІ рівнів акредитації та дитячих музичних шкіл.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1972
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шумська Л.Ю. Хорове диригування. 2011.pdf3,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.