Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1973
Title: ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ. 2-ге видання, доповнене та перероблене
Authors: Шумська, Л. Ю.
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Даний навчальний посібник відповідає меті та завданням основної нав-чальної дисципліни "Хорове диригування", яка є складовою блоку дири-гентсько-хорової та вокальної підготовки майбутніх учителів музики на факультетах культури і мистецтв. У посібнику подається авторська навчальна програма з "Хорового диригування", упорядкована згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у закладах вищої освіти; висвітлюються актуальні аспекти сучасного підходу до змісту та форм навчання у диригентській педагогіці; представ-лені спеціальні таблиці критеріїв оцінювання знань; викладені теоретичні основи мануальної техніки; представлена авторська методика фактур-но-хорового аналізу партитури музичного твору. Для студентів, магістрів та викладачів мистецьких факультетів вищих навчальних закладів, а також для викладачів спеціальних музичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1973
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шумська Л.Ю. Хорове диригування. 2017.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.