Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1981
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗабарний, О. В.-
dc.date.accessioned2021-03-09T07:56:52Z-
dc.date.available2021-03-09T07:56:52Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1981-
dc.description.abstractУ статті висвітлюються етапи розвитку літературної освіти у Ніжинській вищий школі з часу її становлення і до сьогодення. Досліджуються методика навчання літератури в Гімназії вищих наук імені князя О. Безбородька, яка дозволила підготувати низку всесвітньовідомих літераторів, таких як Микола Гоголь, Нестор Кукольник, Євген Гребінка, Віктор Забіла, Леонід Глібов та інші. У дослідженні оглядово розглядаються питання про організацію літературної освіти у фізико-математичному та юридичному Ліцеях імені князя О. Безбо- родька, а також у історико-філологічному інституті. Аналізується підбір викла- дачів навчального закладу, серед яких було багато визначних учених-науковців та літераторів тієї доби, таких як академіки Імператорської академії наук професори М. Лавровський, М. Ґрот, А. Будилович, М. Сперанський, Р. Брандт, Ю. Карський та інші, а також письменники-літературознавці І. Кульжинський, П. Марочевський, М. Затеркевич. У статті досліджено процес становлення та еволюцію розвитку кафедри української літератури у Ніжинській вищий школі з моменту її створення (1930) і до сьогодення. Висвітлено найбільш важливі періоди в житті кафедри, досліджено напрямки її науково-методичної роботи, повідомлено про організацію позанавчальної роботи зі студентами. Окремо досліджується процес становлення літературної студії вишу. За час існування Ніжинської вищої школи з її аудиторій вийшли на терена літератур- ного процесу 196 вихованців. Серед них лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Збанацький, Євген Гуцало, Леонід Горлач, відомі письмен- ники та літературознавці української діаспори Ольга Мак, Анатолій Калинов- ський, Леонід Полтава, Петро Одарченко, Іван Кошелівець та інші. В статті досліджуються творчі долі керівників літературної студії, письмен- ників Миколи Сайка, Олександра Королевича, Павла Сердюка, лауреата Націо- нальної премії імені Тараса Шевченка, академіка АН України Дмитра Наливайка, поета і перекладача, професора Олександра Астаф’єва. Велика увага у дослідженні приділена процесу зародження і становленню національно-демократичних поглядів серед викладачів Ніжинської вищої школи у 60–90-х роках ХХ століття. Розповідається про демократичні погляди Лесі Коцюби, Григорія Аврахова, Івана Бровка, Дмитра Наливайка та інших. Велику увагу у дослідженні приділено питанню функціонування кафедри україн- ської літератури, методики її навчання та журналістики Ніжинського держав- ного університету імені Миколи Гоголя у сучасні часи.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУuk_UA
dc.subjectлітературний процесuk_UA
dc.subjectлітературознавчі дослідженняuk_UA
dc.subjectхудожні твориuk_UA
dc.titleЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА У НІЖИНСЬКІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf244,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.