Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1990
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLisovets, O.-
dc.contributor.authorBejger, H.-
dc.contributor.authorBondarenko, G.-
dc.contributor.authorKowalczyk, E.-
dc.date.accessioned2021-03-09T08:22:53Z-
dc.date.available2021-03-09T08:22:53Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1990-
dc.description.abstractWe współczesnych warunkach rozwoju społeczeństwa istnieje pilna potrzeba zwrócenia przez państwo większej uwagi na dzieci. Autorzy wnioskują, że prawa dziecka są częścią ogólnego zbioru praw człowieka, który stanowi prawny status każdej jednostki. Prawa dziecka to zbiór praw i wolności charakteryzujących stan prawny dziecka, uwzględniający specyfikę rozwoju człowieka przed osiągnięciem dorosłości. Artykuł dotyczy aktualnego stanu zapewnienia i realizacji praw dziecka w Polsce. Przeanalizowano informacyjne i publiczne mechanizmy kształtowania i realizacji polityki państwa w zakresie ochrony dzieci w Polsce. Nacisk położony jest na wyjaśnienie natury i cech tych mechanizmów. Zwraca się uwagę, że konieczne jest wprowadzenie nowych podejść do ochrony praw dziecka oraz jakościowa poprawa krajowego systemu kontroli i monitoringu państwowego i publicznego w zakresie ochrony dzieci, aby w pełni wykorzystać potencjał społeczny.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУuk_UA
dc.subjectdzieckauk_UA
dc.subjectochrona praw dzieckauk_UA
dc.subjectnormatywno-prawne podstawy ochrony praw dzieckauk_UA
dc.titleZNAJOMOŚĆ PRAW DZIECKA WŚRÓD SZEŚCIOLATKÓWuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf224,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.