Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1994
Title: Організація та проведення самостійної роботи студентів освітньо- професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтв
Other Titles: Методичні рекомендації
Authors: Раструба, Т. В.
Issue Date: 2019
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Citation: Раструба Т. В. Організація та проведення самостійної роботи студентів освітньо- професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»: методичні рекомен- дації. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 19 с.
Abstract: Дані методичні рекомендації це керівництво до виконання самос- тійної роботи. Вони відображають сутність основних видів і вимоги до організації самостійної роботи студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Музичне мистецтво», напрямом підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1994
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод.самост.робота 2019.pdf415,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.