Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1995
Title: Організація та проведення самостійної роботи студентів освітньо- професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»
Other Titles: Методичні рекомен- дації. 2-ге вид., доповн. та переробл.
Authors: Раструба, Т. В.
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Citation: Раструба Т. В. Організація та проведення самостійної роботи студентів освітньо- професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»: методичні рекомен- дації. 2-ге вид., доповн. та переробл. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 21 с.
Abstract: Методичні рекомендації укладено відповідно до освітньо-профе- сійної програми «Музичне мистецтво» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво. В них визначаються основні засади організації й контролю самостійної роботи студентів та проведення індивідуально-консультативної роботи викладачів зі студентами. Впровадження в навчальний процес названих методичних рекомен- дацій сприятиме забезпеченню умов для гармонійного творчого розвит- ку особистості студента в умовах індивідуалізації навчального процесу та створення єдиного підходу до організації викладачами самостійної роботи в закладах вищої освіти.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1995
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод.самост.робота 2020.pdf461,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.