Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2007
Title: Явище фразеологізації в історичному романі «Троща» В. Шкляра
Authors: Красавіна, В. В.
Зіневич, Л. В.
Keywords: фразеологічна одиниця
стійка сполука
семантика
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті досліджено фраземікон історичного роману «Троща» відомого белетриста В. Шкляра, який актуалізував тему визвольних змагань ОУН-УПА в сучасній українській літературі. Фразеологічні одиниці розгля-нуто з погляду функціонально-стилістичного навантаження в худож-ньому тексті історичного твору: відображення хронологічно-просторової дійсності, індивідуалізації мовлення героїв, створення емоційно-експресив-ного тла, конотаційного малюнка, вираження авторської оцінки. Проана-лізовані фразеологізми класифіковано за походженням (книжні, міжсти-льові, розмовно-просторічні, жаргонні), за ступенем засвоєння (узуальні, контекстуальні, індивідуально-авторські), за структурою (усталені, трансформовані). Авторами виявлено фразеологізми, характерні для повстанського руху, які некодифіковані словниками та раніше не дослі-джувалися, та ідіологеми, що були властиві комуністично-радянській системі .
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2007
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 101 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf513,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.