Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2014
Title: Исследования Е. Ф. Карского о языке восточных славян
Authors: Вакуленко, Г. М.
Клыпа, Н. И.
Keywords: східні слов’яни
концептуальна картина світу
мовна картина світу
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті аналізуються погляди Карського на походження східних слов’ян, зокрема білорусів, та їхньої мови; розглядається поняття мовної кар-тини світу, її відмінність від концептуальної картини, зв’язок природних умов існування східних слов’ян із розвитком мови; відображення в лек-сичній системі східнослов’янських мов, зокрема білоруської, особливостей ментальності та матеріальної культури слов’ян, а також їх взаємовідно-шень із близькими і далекими сусідніми племенами. Розглядаються матеріали, що ввійшли у трьохтомне дослідження вче-ного «Білоруси», у якому видатний філолог-славіст, етнограф, палео-граф, засновник білоруського мовознавства і літературознавства, де-тально аналізує кордони розповсюдження білоруського племені, осо-бливості становлення і розвитку білоруської нації та її мови.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2014
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 101 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf581,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.