Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2017
Title: До питання національно-духовної проблематики публіцистичного циклу Євгена Гуцала «Ментальність орди»
Authors: Чумак, Т.
Keywords: становлення української державності
духовний світ
соціальні умови
національна ідентичність
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Творчість одного з чільних представників українського прозового шістде-сятництва Євгена Гуцала до наших днів залишається однією з найменш досліджених сторінок історії української літератури другої половини ХХ ст. Незважаючи на широкі обговорення його творів за життя автора, численні рецензії та критичні відгуки сучасників, системне наукове вивчення його творчого доробку в останнє десятиліття щойно розпоча-лося. Тим часом проза Є. Гуцала, багата й різноманітна за жанрами, проблематикою, яскравими персонажами, художніми знахідками, потре-бує синтетичного наукового осмислення, оскільки належить до ключових здобутків української літератури ХХ ст. Особливо актуальним є питання національно-духовної проблематики публіцистичного циклу Євгена Гуцала «Ментальність орди», оскільки саме в цьому циклі най-яскравіше виявилися морально-духовні орієнтири письменника, спрямовані на утвердження рис українського національного характеру в свідомості сучасників. Творчість Євгена Гуцала, як і творчість багатьох шістде-сятників, стала справжнім викликом радянській літературній думці, що виливалося у гострій критиці партійних чиновників, які не могли та і не бажали осягнути зміст «не соціалістичної» літератури. Книга Гуцала багата на історичний, літературний, фольклорний матеріал. Збірка відзначається авторською аналітичністю сучасних подій, газетних і те-левізійних новин, виступів громадських діячів. За переконанням письмен-ника, саме тривала залежність України від Росії в межах створеної російським етносом імперії і спричинила жорстокі нелюдські умови життя «на нашій не своїй землі». Взаємини українського і російського народів письменник розглядає в контексті протиставлення двох типів цивіліза-цій – осілого, землеробського, з одного боку, і кочового, загарбницького, з іншого.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2017
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 101 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf615,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.