Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2029
Title: ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ
Other Titles: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 22 квітня 2021 року)
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Citation: Ідентичності та політичні інститути: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. Ф. В. Барановського, Л. О. Дудки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 135 с.
Abstract: У збірнику надруковано матеріали VІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Ідентичності та політичні інститути», яка відбулася 22 квітня 2021 року у Ніжинському державному універси- теті імені Миколи Гоголя. Збірник охоплює різні аспекти політичних та соціальних наук. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищої школи, дослідників.
Description: Матеріали надруковані в авторській редакції. За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань, джерел та інших відомос- тей відповідають автори публікацій.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2029
Appears in Collections:Історико-юридичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
конф.pdfМатеріали конференції1,89 MBAdobe PDFView/Open
прогр.pdfПрограма конференції522,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.