Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/203
Title: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ природничо-географічного факультету Випуск 5
Issue Date: 2014
Citation: Збірник наукових праць викладачів природничо-геогра-фічного факультету. Випуск 5. – Ніжин:, 2014. – 194.
Abstract: До збірника вміщено наукові праці викладачів і спів-робітників природничо-географічного факультету Ніжин-ського державного університету імені Миколи Гоголя та Телавського державного університету імені Я. Гогебашві-лі (м. Телаві, Грузія), які присвячені актуальним пробле-мам розвитку природничих наук. Публікується в авторській редакції. Автори опубліко-ваних статей несуть відповідальність за оригінальність та авторську автентичність опублікованих творів і захище-ність прав інтелектуальної власності. Для студентів, аспірантів, викладачів вузів, науковців, що працюють у царині біології, географії та методики ви-кладання цих дисциплін.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/203
Appears in Collections:ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pryrodnychyi_5_2014.pdf2,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.