Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2073
Title: ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНИХ МУЛЬТФІЛЬМІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Authors: Гордієнко, Т. В.
Білоусова, Н. В.
Долматова, М. П.
Keywords: критичне мислення
технології критичного мислення
розвиток критичного мислення учнів початкової школи
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Розвиток критичного мислення у процесі навчання є важливим чинником освітніх реформ в Україні. Зокрема, у Законі України «Про освіту» зазначається, що «спільними для всіх компетентностей є наступні уміння: читання із розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне і системне мис- лення, здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, творчість, ініціатив- ність, уміння адекватно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати ріше- ння, розв’язувати проблеми, здатність комунікувати і співпрацювати з іншими людьми». Відповідно, розвиток критичного мислення стає основою для форму- вання сучасного учня Нової української школи як мислячої, творчої, креативної, освіченої особистості. Зорієнтованість початкової школи на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі визначає пошук сучасних динамічних, яскравих, доцільних наочних засобів навчання. Одним із таких засобів є мультиплікаційний фільм, який дозволяє повідомляти нову інформацію в доступній формі, демон- струвати способи поведінки, міркувати, робити висновки, висловлювати власну думку, відтак розвивати критичне мислення молодших школярів. У статті запропоновано низку прийомів розвитку критичного мислення молодших школярів під час аналізу навчальних мультиплікаційних фільмів на уроках різного профілю в початковій школі. Це такі прийоми, як: «Ромашка запитань Блума», технологія кластеру, метод асоціативного куща, технологія кубування, мозковий штурм, робота в парах, кошик ідей, ажурна пилка, дискусія, метод «ПРЕС», сенкан, фішбоун тощо. Запропоновано алгоритм введення навчального мультфільму в урок для визначення проблеми, а далі працювали за будь-яким із перелічених прийомів. Доведено, що недопустимо застосовувати лише самостійний перегляд дітьми мультиплікаційних фільмів не застосовуючи обговорення побаченого, адже тоді критичне мислення формуватись не буде.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2073
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf226,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.