Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2113
Title: Літургійна творчість Артемія Веделя: музикознавчий та інтерпретаційно- виконавський аспекти
Authors: Тилик, І. В.
Лисенко, В. В.
Keywords: літургійна творчість А. Веделя
науково-музикознавчий аналіз
автографічні твори
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Об’єктом статті є жанр літургії в музичній спадщині видатного україн- ського композитора Артемія Веделя (1767–1808). Охарактеризовано музикознавчий та інтерпретаційно-виконавський аспекти жанру в кон- тексті української сакральної музики другої половини XVIII ст. Висвітлено сакрально-богослужбові ареали Літургії в мистецькій спадщині компо- зитора. Означено актуальність статті у контексті мистецтвознавчих критеріїв, музикознавчих, інтерпретаційно-виконавських параметрів з наведенням оцінок експериментально-творчої презентації творів. Наведено джерельну базу дослідження крізь призму різнопрофільних нау- кових праць з даної проблематики та виокремлено їх науково-практичну цінність. Розкрито етапи формування художньо-стильової індивідуаль- ності Артемія Веделя на основі інтелектуально-емоційного та мисте- цького досвіду митця, залежно від впливу домінуючих суспільних настроїв та естетичних уподобань. Виокремлено 1776–1787 роки – період навчан- ня композитора в Києво-Могилянській академії як найважливіші із вказаних етапів у кристалізації підвалин творчого світосприйняття митця, характерних рис його мистецького феномену. Висвітлено значущсть отриманих результатів для використання в різнопрофільних теоретико-музикознавчих дослідженнях, виконавських мистецьких проєктах.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2113
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 102 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf309,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.