Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2120
Title: Проблеми вивчення ніжинського літературного і наукового осередку: від Миколи Гоголя до Анни Малігон
Authors: Михед, П. В.
Keywords: Ніжин
університет
культурне гніздо
літературний фестиваль
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті сформульовані проблеми системного вивчення історії літера- турного і наукового осередку Ніжина, який витворювався навколо ніжин- ської вищої школи протягом останніх двох століть. Навчальний заклад, починаючи з його заснування як Гімназії вищих наук до нинішнього статусу університету, завжди залишався науковим і культурним центром півден- ного краю Чернігівщини – попри зміни в його спеціалізації та засадах. У статті виказані пропозиції в організації наукових досліджень. Варто, з по- гляду автора, підготувати декілька томів історії літературного і науко- вого осередків, що сформувалися і розвивалися у Ніжині завдяки Гімназії вищих наук, а пізніше – тих навчальних інституцій, котрі продовжували її традиції протягом останніх двохсот років. Основою і стрижнем культур- ного життя міста завжди була Гімназія-Університет. Тому вивчення історії культурного гнізда є, власне, історією університету або тих інституцій, котрі історично поставали, змінюючи і зміст закладу, і його назву. Але при цьому він завжди залишався освітнім закладом та концент- ратом знання і творчості цього осередку. Упродовж двох століть інсти- туції змінювали одна одну і, головне, зміни статусу навчальних закладів на базі Гімназії вищих наук можуть бути основою для періодизації розвитку літературного і наукового осередку. У роботі окреслені головні напрямки майбутнього дослідження, при цьому головна увага звернена на систем- ний історичний аналіз різних періодів розвитку ніжинського культурного і, перш за все, літературного гнізда, на питаннях термінології і стратегії в осмисленні поставлених проблем.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2120
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 102 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf326,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.