Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2122
Title: Ніжинський центр регіонального вивчення культури Полісся
Authors: Самойленко, Г. В.
Keywords: центр
регіональна культура
театр
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті на широкому конкретному матеріалі розкривається історія виникнення та діяльності Центру регіонального вивчення культури Полісся, його зв’язок з кафедрою історії культури, літератури та народознавства, вчені якої брали активну участь у його діяльності, серед них і нині добре знані діячі культури, зокрема один із керівників Спілки кінематографістів України, кінокритик С. Тримбач, мистецтвознавець, професор Г. Веселовська, народознавець, професор В. Борисенко, член- кор. НАН України В. Даниленко та ін. Діяльність центру і його керівника, автора цих рядків, була пов’язана як з навчальною, так і науковою та культурно-громадською діяльністю, зокрема трьома театральними колективами при кафедрі, організаціями фольклорних експедицій у північні райони Чернігівщини, які межують з Росією та Білорусією, де збереглися архаїчні культурні, фольклорні та етнографічні явища, які давали можливість членам центру досліджувати найдавніші особливості східно-словʼянської культури. Про це свідчать багаточисельні праці фольклористів. Значна увага приділялась і вивченню літературного процесу Поліського краю, культурно-мистецьким проявам, які пов’язані з діяльністю відомих письменників, акторів, художників, меценатів тощо. Крім цього в статті говориться і про роль періодичного видання збірника «Література та культура Полісся» (1990–2021), в якому опубліковано понад 2 тисячі статей, що торкаються культури Полісся, а також проведення різних наукових конференцій, організації круглих столів, художніх виставок, діяльності аспірантури тощо.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2122
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 102 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf336,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.