Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2124
Title: Бібліотекарі Ніжинської гімназії вищих наук і Фізико-математичного ліцею князя Безбородька та їхній внесок у становлення бібліотеки (1820–1840-ві рр.)
Authors: Осіпова, Г. С.
Keywords: історія бібліотеки
Гімназія вищих наук князя Безбородька
Фізико-математичний ліцей князя Безбородька
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті на основі раніше не введених у науковий обіг архівних мате- ріалів розглянуто діяльність та певні аспекти життя вчених Ніжинської вищої школи, які обіймали посади бібліотекарів та стояли біля витоків книгозбірні від часу відкриття Гімназії вищих наук князя Безбородька в Ніжині з 1820 року до реорганізації в Юридичний ліцей у 1840 році. Виявле- но персональний склад бібліотекарів, визначена їх роль у розбудові та становленні книгозбірні Ніжинської вищої школи. Бібліотечна робота була досить складною. Не будучи обізнаними з тонкощами бібліотечної спра- ви, вони в міру своїх сил і знань намагалися впорядкувати бібліотечний фонд, складали списки необхідних видань за заявками викладачів, вели каталоги, видавали літературу, готували записки про неповернуті книги та ін. Автор доходить висновку, що, незважаючи на недоліки, які трапля- лися в питаннях зберігання та використання бібліотечних фондів, зага- лом завдяки діяльності багатьох із них було сформовано значний за обсягом та змістом універсальний бібліотечний фонд, який відображав основні досягнення вітчизняної та світової культур.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2124
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 102 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf415,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.