Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2162
Title: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО
Authors: Ляшенко, Т. В.
Keywords: освіта
музична підготовка
фортепіано
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті розглядаються основні методичні питання процесу навчання гри у класі фортепіано. Висвітлюється сутність освітніх засад та аналізуються можливості їх подолання. Обґрунтовуються визначальні напрями, зміст та форми організації навчання у класі фортепіано. Теоретично окреслюється стан музично-інструментальної підготовки крізь призму синтезу та взаємозв’язку прак- тичних занять, мети, завдань та власного педагогічного досвіду викладача. Представлено визначальні аспекти інструментально-виконавської підготовки, що вимагають окремої уваги та методичного аналізу проблем, притаманних навчальній роботі у класі фортепіано. Висвітлено основні моменти даної проблематики, що потребують подальшого вивчення. Представлено особли- вості визначальних етапів роботи у класі музичного інструменту. Пропону- ються можливі методичні варіанти й підходи здійснення освітніх завдань, що включають широке коло різноманітних форм та методів навчання. Виокремлю- ються питання якісного підходу щодо проведення занять з основного інстру- мента (фортепіано). Автор констатує, що загально освітній та музичний розвиток особистості залежить від стабільної, систематичної навчально-педагогічної роботи, розвит- ку самостійності, удосконалення та підвищення рівня кваліфікації викладацького складу того навчального закладу, у якому він навчається. Автор наполягає, що результат наполегливої праці викладача буде плідним тільки за умови регулярної роботи та відповідального ставлення учня до предмета, фортепіано зокрема. Синтез усіх напрямів навчальної діяльності надасть відповідні результати у досягненні поставлених завдань у класі фортепіано.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2162
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf178,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.