Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2168
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГордієнко, Т. В.-
dc.contributor.authorБілоусова, Н. В.-
dc.date.accessioned2021-10-19T07:20:05Z-
dc.date.available2021-10-19T07:20:05Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.udc376.112.4-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2168-
dc.description.abstractМетою статті є дослідження і виділення особливостей організації ефективної педагогічної діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзії. Також у статті визначено особливості організації ефективної педагогічної діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзії, а саме: організація поєднаного загальноосвітнього та корекційно-розвивального навчального процесу, що за- безпечує розвиток індивідуальних здібностей учнів; розробка та впровадження індивідуальних навчальних і корекційно-розвивальних програм на основі Держ- стандарту початкової освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, корекційно-розвивальної складової; упровадження у навчальний процес шкіл системи індивідуально-диференційованого підходу до навчання дітей з особливими освітніми потребами; психолого-педагогічний супровід дітей з особ- ливими освітніми потребами шляхом залучення шкільних фахівців і психолого- медико-педагогічної консультації. Також запропоновано корекційно-розвивальний блок, що дасть змогу подолати школярам з обмеженими можливостями здоров’я труднощі у навчанні, шкільній адаптації та соціалізації. Визначені собливості забезпечать організаційно- методичне, навчально-дидактичне та корекційно-розвивальне спрямування інклю- зивної освіти в умовах закладу загальної середньої освіти. Проаналізовано методичні прийоми і засоби, які доцільно використовувати під час планування та реалізації корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особли- вими освітніми потребами: елементи аутотренінгу, арт-терапії, казкотерапії з відпрацювання негативних переживань, психотехнічні ігри, дихальні вправи, індивідуальне консультування, вправи на розвиток пізнавальних процесів у робочих зошитах: штрихування, аналогії, виключення зайвого, узагальнююча ознака, копіювання, кодування, коректурні проби, шифровка, відновлення слова, тексту і т.д.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУuk_UA
dc.subjectінклюзіяuk_UA
dc.subjectінклюзивне середовищеuk_UA
dc.subjectінклюзивна освітаuk_UA
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf250,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.