Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2185
Title: Сучасна проблематика традиційного народнопісенного виконавства: етнокультурологічний аспект
Authors: Синиця, Р. І.
Keywords: народнопісенне виконавство
народна манера співу
регіональні народнопісенні традиції
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті висвітлено проблематику сучасного традиційного українського народного пісенного виконавства в етнонаціональному та регіональному вимірах. Виокремлено спектр проблемних ситуацій, котрі привели до суттєвої нівеляції українських національних традицій. Доведено значення професійних культурних осередків України для подальшого збереження та популяризації фольклорної музичної спадщини. В контексті теми охарактеризовано сутність та значення поняття «музично-естетичний цикл» як однієї з варіативних систем народнопісенної творчості України в майбутньому. Охарактеризовано праці науковців-музикознавців, фолькло- ристів щодо впливу європейського академічного мистецтва на хорову культуру України, збагачення звукової палітри народнопісенних хорів внаслідок застосування академічних методик та практик, їх впливу з по- зицій позитиву й негативу щодо збереження та збагачення традиційної системи мелодійно-звукових ідеалів українського народу. Крізь призму навчальної та концертно-виконавської діяльності в сфері народнопісенного виконавства проаналізовано провідну проблематику професійних закладів культури та музичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, визначено їх диференціацію, різноспрямованість виконавчих практик, регіональні манери виконання. Досліджено навчальну та творчу роботу закладів культури І–ІІ рівнів акредитації в сфері народнопісенного виконавства професійних музичних навчальних. Представлено складові векторів народнопісенного виконавства в аматорському самодіяльному мистецтві. В контексті внутрішньокультурної проблематики висвітле- но трансмісійні процеси народного пісенного мистецтва на сучасному етапі. Проаналізовано пріоритетні напрямки для збереження і популяри- зації регіональних фольклорних традицій зі збереженням сценічних варіан- тів репрезентації фольклору: творчі звіти, фестивалі, конкурси, ярмарки, народні гуляння, різноманітні концертні заходи. Виокремлено визначаль- ними в навчанні постановки народного голосу як загальноприйняті вокальні методики-рекомендації, так і специфічні.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2185
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 103 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf249,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.