Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2186
Title: Синергетика та вокальний змiст теорiї Б. Л. Яворського
Authors: Антонюк, В. Г.
Keywords: вокалiсти
синергетика
теорiя Яворського
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Теорiя синергетики в наш час пропонує оригiнальний свiтогляд, свої шля- хи виходу з кризи наукової рацiональностi та новi стандарти науковостi знання, намiчаючи риси постмодернiстського способу наукового мислення i вносячи суттєвi корективи в загальнонаукову картину свiту. У зв’язку з цим особливо зростає всебiчне осмислення багатовимiрного феномену синергетичної особистостi Б. Л. Яворського, котрий iстотно вплинув своєю дiяльнiстю на формування вокальної парадигми музичної освiти.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2186
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 103 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf273,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.