Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2190
Title: Семантичні параметри концепту «любов» в ідіолекті Григора Тютюнника
Authors: Бойко, Н. І.
Самборин, В. Л.
Keywords: концепт ЛЮБОВ
семантичні параметри
емоційні стани
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті виявлено та схарактеризовано індивідуально-авторський, спе- цифічний набір семантичних параметрів, когнітивних ознак-класифіка- торів концепту ЛЮБОВ, що експлікуються в художніх текстах Григора Тютюнника шляхом вербалізації різних емоційних зон аналізованого концепту: радості, захоплення, прихильності, задоволення, усвідомлення, спокою, хвилювання, прагнення, бажання, смутку, суму, туги, горя тощо; з’ясовано, що об’єктивація та функціонування семантичних параметрів концепту ЛЮБОВ у мовотворчості Григора Тютюнника експліковані на рівні лексико-семантичного й метафоричного, образного складників. Семантичні параметри концепту крізь призму компонентів лексико- семантичного складника безпосередньо вказують на вияви психоемо- ційних станів, а образно-метафоричного – об’єктивують образні уявлен- ня про почуттєві домінанти автора (персонажа) й визначають специфіку індивідуального світовідчуття в етнокультурному контексті.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2190
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 103 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf225,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.